Folkeskolen var en tur på arbejdermuseet og finde nogle af de genstande frem som blev brugt i lærerlockouten i 2013.

Mark