Århusianske ciderproducent Brugt Frugt laver æblecider af nedfaldsfrugter fra de træer de kan finde i lokalområdet. Det startede ud som en hobby men har taget om sig, og de er nu ved at bevæge sig over i større produktioner. The Preserve Journal har taget en snak med drengene om konceptet.


Mark